معرفی دو اصل مهم برای رسیدن به موفقیت مالی

دو اصل مهم برای رسیدن به موفقیت مالی  وجود دارد

اولین اصل همان چیزی است که به آن می گوییم قانون جذب. قانون جذب می گوید شما یک مغناطیس و آهن ربای زنده هستید. می گوید افکارتان میدان انرژی ایجاد می کنند که از شما متصاعد می شود و افراد و شرایط هماهنگ با آن افکار را به سمت خودتان جذب می کند. هر فکری که دارید، همراه احساسات مربوط به آن، مثبت یا منفی، از شما به بیرون متصاعد می شود و افراد، شرایط، ایده ها و موقعیت های همراستا با آن فکر را به سمت خودتان جذب می کند.

چگونه موفقیتی را که آرزو دارید جذب کنید 

خیلی ها احساس می کنند شاید این مهم ترین قانون ذهنی است. این قانون می گوید:<<اگر ایده ای روشن از اهداف مطلوبتان داشته باشید که ثروتمند شوید و بتوانید آن ایده را مدام در ذهنتان نگه دارید، بدون شک منابعی را به زندگی خودتان جذب می کنید که برای رسیدن به آن آرزوها احتیاج دارید.>> هر فردی که ثروتمند و موفق شده است، به این خاطر موفق و ثروتمند شده که ایده ی ثروت و موفقیت را به مدت کافی و به شدت در ذهنش حفظ کرده است تا این که منابع مورد نیاز برای تحققشان به زندگی اش جذب شده اند.

دنیای تان بازتاب افکارتان است

اصل دوم معروف است به قانون تطابق. این قانون ذهنی بسیار قدرتمندی است. این قانون می گوید:<<هرچه درون است، همان بیرون وجود دارد>>. می گوید دنیای بیرونی تان آیینه ای ست که آن چیزی را بازتاب می دهد که در دنیای درونتان اتفاق می افتد. قانون تطابق می گوید هر چیزی که بیرون از شما اتفاق می افتد در تطابق کامل با چیزیست که در درون خودتان در جریان است. وقتی می گوییم دنیای بیرونتان بازتاب دنیای درونتان است، منظورمان هر دو سطح آگاه و ناخودآگاه است.

تصویر روشن اهدافتان را در ذهن بسازید

اگر آگاهانه باور داشته باشید توانایی رسیدن به اهدافتان را دارید و بتوانید به مدت کافی و به شدت تصویری روشن از آن اهداف در ذهنتان نگه دارید، ناگهان دنیای بیرونتان با آن تطبیق پیدا می کند.

سه بازتاب موفقیت

در سه موقعیت شاهد قانون تطبیق هستیم. اول این که افراد در دنیای بیرونی انطباق مستقیم دارند با گرایش شما. همیشه بازتاب گرایش فکریتان را در چهره و رفتار افراد دوروبرتان می بینید. اگر گرایشی مثبت و خوش بینانه دارید، افراد بلافاصله به روشی مثبت و شاد به شما جواب می دهند؛ حتی قبل از این که دهان باز کنید.

ارتباطاتتان نشان می دهند چه کسی هستید

دومین حوزه ای که قانون انطباق را می بینیم، در ارتباطاتتان است. ارتباطاتتان همیشه بازتاب دقیق شخصی ست که هستید. وقتی شاد و خوش و آرام هستید،ارتباطاتتان  هم شاد و هماهنگ و پر از عشق خواهند بود. ولی وقتی افکارتان به هر دلیلی از هم گسیخته و منفی باشند، آگاهانه یا ناخودآگاه، این در ارتباطاتتان انعکاس پیدا خواهد کرد.

ثروت درونی و بیرونی

سومین جایی که قانون انطباق را می بینید، مربوط به ثروت خودتان می شود. دنیای بیرونی شامل ثروت و اقدامات مالی، آیینه ی دنیای درون و آمادگی تان است. تنها بخش این معادله که می توانید روی آن کنترل داشته باشید، افکار آگاه خودتان است. اگر بتوانید افکار آگاهتان را روی چیزی که می خواهید و روی تصویر ثروت و وفور نگه دارید، ناگهان دنیای بیرونی واقعیت ها و تجربیاتتان، آن را به شما بازتاب می دهد.

در آخر می خواهم از گفته های خود نتیجه گیری لازم را انجام دهم:

در این جا دو نکته وجود دارد که می توانید با انجامشان این اصول را در زندگی خودتان به کار ببندید.

اول این که، با دقت، مراقب افکارتان باشید. هر چیزی که در موردش فکر می کنید، به همراه آن احساس آرزو یا ترس را به زندگی خودتان جذب خواهید کرد. مطمئن شوید با فکر مداوم به آن چه می خواهید، همان چیزی را که می خواهید به زندگیتان جذب می کنید.

دوم این که، همیشه ذهن خودتان را با اطلاعات جدید، ایده ها و تصویری از شخصی که می خواهید باشید و زندگی ای که می خواهید؛ تغذیه کنید. با خلق این گرایش درونی ذهنی، جوانب بیرونی واقعیات خودتان را عوض می کنید.

نکات مهم برای رسیدن به موفقیت های مالی

نویسنده مطلب: محمدرضا عباسپور رُکنی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 59 = 65