Indexing در پایگاه داده چیست؟

در سیستم های مدیریت پایگاه داده امکانی برای سریع تر کردن سرعت جست و جو وجود دارد به نام Indexing. راه حل کلی که ممکنه این به ذهن ما برسه جست و جو در تک تک رکورد ها باشه، اما همیشه این اتفاق نمی افته و پایگاه داده ها برای جلوگیری از این کار، از […]