با جنبه برنامه بنویسیم! – Aspect Oriented Programming

علت به وجود آمدن برنامه نویسی جنبه گرا – AOP مشکل پراکندگی و درهم ریختگی یا در هم پیچیدگی  در برنامه توسط جنبه ها قابل حل است. (این دو مشکل را در مقاله ضرورت پیمانه بندی نرم افزار توضیح داده ایم) در برنامه های نرم افزاری بخشی از دغدغه های کاربران با هم تداخل دارند […]

مهندسی نرم افزار و آی تی

ضرورت پیمانه بندی در سیستم های نرم افزاری

تاریخچه پیمانه بندی سیستم های نرم افزاری : بروز رسانی دوم ۲۶ فروردین ۹۶ از سال ۱۹۶۸ در کنفرانس NATO توسعه ی سیستم های نرم افزاری به عنوان یک مشکل مهندسی مطرح شد. رفته رفته مهندسین نرم افزار به این نتیجه رسیدند که باید سیستم را به قسمت های کوچکتری تقسیم کنند. کوچک کردن مسئله […]

اصول طراحی سالید (Solid) در برنامه نویسی شی گرا – بخش اول Single Responsibility Principle

اصول طراحی سالید(SOLID architecture principles) پنج قاعده برنامه نویسی هستند که توسط رابرت سی مارتین  Robert C. Martin معروف به عمو باب برای طراحی یک نرم افزار خوب به ما کمک می کنند.این قواعد وقتی با یکدیگر ترکیب و به درستی به کار گرفته شوند، باعث تولید نرم افزارهایی می شوند که به راحتی قابل […]